Listy dyskusyjne - informacje

Uwagi

Na liście informacyjnej nie prowadzimy polemiki i dyskusji. Nie zamieszczamy także materiałów do dyskusji, które nie dotyczą bezpośrednio pracy wolontariatu i naszego Duszpasterstwa.

Lista informacyjna funkcjonuje jako tablica ogłoszeniowa. Można na tej liście - w drodze wyjątku - zamieścić własne drobne ogłoszenie o pracy i mieszkaniu oraz osobiste zaproszenie skierowane do członków Duszpasterstwa.

Wysłanie wiadomości na którykolwiek z adresów powoduje rozesłanie jej do wszystkich aktualnie zapisanych na listę osób, jednakże tylko w wypadku gdy osoba wysyłająca jest na daną listę zapisana. Dodatkowo, każda z osób zapisanych na listę indywidualnie ma możliwość zmiany ustawień sposobu odbioru/czytania wiadomości.

Na listę można zapisać się odwiedzając jeden z podanych adresów URL oraz rejestrując się na stronach Google. Krótka procedura rejestracji oraz zapisania się na listę została przedstawiona tutaj.

Każda z list ma swoje przeznaczenie, którego należy się trzymać. Z list korzysta wiele osób używając rożnego sposobu podłączenia do Internetu, należy wiec zwracać uwagę na liczbę rozsyłanych wiadomości, jak i na ich rozmiar.

Uwagi na temat funkcjonowania listy

Na liście rozesłane zostaną tylko wiadomości wysłane spod adresu, który jest na liście zapisany. Jeżeli ktoś jest zapisany na liście pod swoim adresem na darmowym serwerze, to nie będzie mógł wysłać na listę maila spod swojego adresu "pracowego" itp. To, spod jakiego adresu wysyłamy listy sprawdza się w konfiguracji programu pocztowego.

W powyższych ograniczeniach chodzi o to, aby różnego rodzaju automatyczne serwisy, które zbierają adresy ze stron internetowych, wirusy oraz osoby (firmy) anonimowo wysyłające różnego rodzaju listy reklamowe nie mogły bezpośrednio wysyłać listów na naszą listę. Pomaga to ustrzec się przed niechcianą pocztą reklamową, a przede wszystkim przed wirusami.

Aby odfiltrować wiadomości z listy (na przykład do odrębnego folderu w programie pocztowym) należy w regułach filtrowania dodać filtr, który wybiera wiadomości po adresie odbiorcy (nie nadawcy). Wiadomość, która przychodzi z listy ma ustawiony jako jeden z adresów odbiorcy adres NNN-postda@googlegroups.com (gdzie NNN jest nazwą jednej z wymienionych list).

Wszelkie uwagi na temat działania listy proszę wysyłać na adres administratora listy: postda.freta@gmail.com