Wolontariat

Osoby, które chciałyby włączyć się do wolontariatu, zapraszamy do  aktywności w ramach poszczególnych grup zadaniowych PostDA, które podejmują się różnych działań na rzecz wspólnot dominikańskich istniejących na Freta.
Zachęcamy także do podzielenia się z nami swoim świadectwem o pasji i zaangażowaniu w innych formach wolontariatu, w którym uczestniczycie.
Obecnie działalność wolontariatu PostDA ogranicza się do kilku istniejących grup.

Grupa dla Ogrodu

Zajmuje się pielęgnacją ogrodu i dbaniem o plac zabaw, które otaczają budynek Fundacji Sto Pociech. Bierze czynny udział w przygotowaniach do imprezach i zabawach edukacyjnych dla dzieci, które organizuje Fundacja Sto Pociech. Grupą opiekuje się Marcin Jakubiec.

Grupa dla Kultury

Zajmuje się zapraszaniem gości na spotkania intelektualne, wyborem filmów na wspólne wieczory filmowe, inicjuje wspólne wyjścia do teatru i kina, mobilizuje wszystkich na wspólne wyjazdy i eskapady turystyczne.

Grupa dla Informatyki

Troszczy się o bieżącą obsługę techniczną strony internetowej PostDA. Administruje naszymi listami dyskusyjnym, wprowadza aktualności, zbiera zdjęcia i materiały redakcyjne do strony internetowej. Grupą opiekują się Jan Kulczycki, Marcin Jakubiec i Bartłomiej Starosta.

Grupa dla Organizacji

Pomaga w przygotowaniu zaplecza recepcyjnego i sali na sobotnio - niedzielny kurs dla narzeczonych. Grupą opiekuje się Jan Kulczycki
Jeżeli jesteś zainteresowany pracą w jednej z wyżej wymienionych grup, masz pomysł na ich usprawnienie, chcesz coś zaproponować, prosimy o kontakt. Spotykamy się w środy o 19:00 w kapitularzu.